HRANA
Svakog dana po dva obroka, doručak i večera na bazi švedskog stola.